Međunarodna mjeriteljska sljedivost

Opis predmeta

Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje; međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), M. Brezinšćak: Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti, Tehnička knjiga, Zagreb 1971.,
(.), M. Brezinšćak, J. Butorac, D. Ilić, S. Hrabar: Temeljna elektromagnetna mjerenja,
(.), Publikacije CIPM, BIPM, OIML, NIST, PTB, norme ISO, IEC, EN te časopisi IEEE-IM, Metrologia, MV i drugi.,

Izvedba

ID 154883
  Ljetni semestar
6 ECTS