Međunarodna mjeriteljska sljedivost

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Međusobni odnosi veličina i mjerne jedinice elektromagnetizma. Međunarodni sustav jedinica SI i njegova tvorba definicijskim uređajima i pramjerilima. Europsko i međunarodno mjeriteljsko-ispitno organiziranje; međunarodno priznati sustavi ovlašćivanja i potvrđivanja. Postupci osiguravanja međunarodne sljedivosti i pripadne mjerne nesigurnosti. Ljestvica slijednog sustava i prijelazi na niže točnosne razine. Pohranjivanje jedinica pramjerilima i njihovo međulaboratorijsko uspoređivanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Marijan Brezinšćak (1971.), Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti, Tehnička knjiga, Zagreb
M. Brezinšćak, J. Butorac, D. Ilić, S. Hrabar (.), Temeljna elektromagnetna mjerenja, Fakultet elektrotehnike i računarstva
(.), Publikacije CIPM, BIPM, OIML, NIST, PTB, norme ISO, IEC, EN te časopisi IEEE-IM, Metrologia, MV i drugi.,

Za studente

Izvedba

ID 154883
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik