Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici

Opis predmeta

Visokonaponski (VN) laboratorij; zahtjevi i sigurnost. Podnosivi naponi. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim, istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Mjerenja električnih i magnetskih polja, te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama.

Studijski programi

Izvedba

ID 154908
6 ECTS