Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici

Opis predmeta

Visokonaponski (VN) laboratorij; zahtjevi i sigurnost. Podnosivi naponi. Proizvodnja i mjerenja visokih napona i struja za ispitivanje izmjeničnim, istosmjernim i udarnim naponom te udarnom strujom. Ispitivanje stanja metal-oksidnih odvodnika prenapona. Mjerenja električnih i magnetskih polja, te mjerenja otpora uzemljenja raznih elektroenergetskih objektata. Mjerenja utjecaja visokih napona i struja na sekundarnu opremu. Ispitivanja sekundarne opreme udarnim strujama.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

M. S. Naidu, V. Kamaraju (2009.), High Voltage Engineering, Tata McGraw-Hill, New Delhi
M. Abdel-Salam, H. Anis, A. El-Morshedy, R. Radwan (2000.), High-Voltage Engineering, Marcel Dekker, New York
E. Kuffel, W. S. Zaengl (2013.), High Voltage Engineering: Fundamentals, Pergamon Press
A. R. Hileman (2009.), Insulation Coordination for Power Systems, Marcel Dekker, New York
Wolfgang Hauschild, Eberhard Lemke (2018.), High-Voltage Test and Measuring Techniques, Springer
Klaus Schon (2013.), High Impulse Voltage and Current Measurement Techniques, Springer Science & Business Media
Dieter Kind, Kurt Feser (2001.), High Voltage Test Techniques, Newnes

Za studente

Izvedba

ID 154908
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje