Elektromagnetsko onečišćenje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Neionizirajuće elektromagnetsko (EM) zračenje. EM polja u frekvencijskom spektru EM zračenja. Osnovne značajke i izvori EM polja. Utjecaji na okoliš EM polja i pojam EM onečišćenja. Elektrotehnički uređaji i sustavi kao izvori EM onečišćenja. Preporuke, norme i propisi na području zaštite ljudi od EM polja. Utjecaj zaštitne legislative na projektiranje i uporabu izvora EM polja. Instrumentacija i metode za mjerenje i procjenu razina EM polja. Postupci zaštite od EM polja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zijad Haznadar, Željko Štih (1997.), Elektromagnetizam I i II, Školska knjiga, Zagreb
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (1998.), ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electro-magnetic fields, Health Phys. 75(4):442, 1998.Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electro-magnetic fields, Health Phys. 75(4):442
(1995.), CENELEC, Human exposure to electromagnetic fields, European Pre-Standard ENV50166, CENELEC, Bruxelles

Za studente

Izvedba

ID 155174
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik