Fizika impulsnih plazmi s primjenama

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Karakteristični parametri plazme. Kolektivna svojstva plazme. Debyjevo zasjenjenje. Kvazineutralnost. Plazmena i ciklotronska frekvencija. Jednočestični opis plazmenog sustava. Sudarni procesi u plazmi i sudarna frekvencija. Plazma kao fluid. Magnetohidrodinamika: osnovne jednadžbe, ravnoteža. Nestabilnosti plazmenih sustava. Vrste plazme i primjene: umjetno proizvedene plazme, plazme na Zemlji i u svemiru.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

H.-J. Kunze (2009.), Introduction to Plasma Spectroscopy, Springer
D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee (2005.), Introduction to Plasma Physics, Cambridge University Press
Paul M. Bellan (2008.), Fundamentals of Plasma Physics, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 154923
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje