Modeliranje, analiza i automatizacija poslovnih procesa

Opis predmeta

Alati i notacije za modeliranje poslovnih procesa. Petrijeve mreže, WF-mreže, C-mreže, BPMN (Business Process Model and Notation), DMN (Decision Model and Notation). Pregled tehnika analize i otkrivanja procesa: simulacija, dubinska analiza i rekonstrukcija procesa, provjera usklađenosti procesa. Životni ciklus dubinske analize procesa. Alati za dubinsku analizu procesa. Jezici i alati za automatizaciju poslovnih procesa. Obrasci u modelima tokova poslova.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Wil M.P. van der Aalst (2016.), Process Mining, Springer
Wil van der Aalst, Christian Stahl (2011.), Modeling Business Processes, MIT Press
Bernd Rucker, Jakob Freund (2019.), Real-Life BPMN (4th Edition),

Za studente

Izvedba

ID 186016
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik