Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Metode: vrste kvarova i posljedica, stabla kvara, stabla događaja, Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Analiza neodređenosti: podataka, modela i rezultata. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Statistička podloga, analiza podataka i ekstremni događaji. Analiza utjecaja na okoliš. Sigurnost i percepcija rizika. Osnove upravljanja rizikom.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Yacov Y. Haimes (2005.), Risk Modeling, Assessment, and Management, John Wiley & Sons
Mohammad Modarres, Mark Kaminskiy, Vasiliy Krivtsov (1999.), Reliability Engineering and Risk Analysis, CRC Press
Boris Gnedenko, Igor A. Ushakov, Igor Ushakov (1995.), Probabilistic Reliability Engineering, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154700
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik