Upravljanje autonomnim sustavima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije, izvedbe, strukture upravljanja, primjeri, primjene. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Istraživanje i potpuno pretraživanje prostora.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh, Davide Scaramuzza (2011.), Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT Press
Gregory Dudek, Michael Jenkin (2010.), Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge University Press
Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox (2005.), Probabilistic Robotics, MIT Press

Za studente

Izvedba

ID 154722
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje