Primjena obradbe signala

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Primjene pri mjerenju vibracija, spektralnoj analizi, u obradi govora, sintezi signala u muzici, perceptualnom kodiranju audio signala, potiskivanje jeke i disperzije prenesenog signala u komunikacijama. Digitalne realizacije optimalnih filtara u mjerenju, sonaru i radaru. Višetaktna obrada i njene primjene. Polifazna dekompozicija, slogovi, strukture. Perfektno obnavljanje signala. Potpojasno kodiranje signala. Pretvornici takta. Pretipkani AD i DA pretvornici. Enkripcija govora i podataka.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

P. P. Vaidyanathan (1993.), Multirate Systems and Filter Banks, Prentice Hall
Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer (2011.), Discrete-Time Signal Processing, Pearson Higher Ed
Sanjit K. Mitra (2010.), Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill Europe

Za studente

Izvedba

ID 154820
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik