Elektroakustička mjerenja

Opis predmeta

Elektroakustički mjerni sustavi i pretvarači. Akustički mjerni prostori, mjerni uvjeti i mjerne metode. Elektroakustički mjerni i ispitni signali. Akustička mjerenja u građevinarstvu: zvučne izolacije i buka. Objektivni i subjektivni parametri akustičke kvalitete prostora, njihove optimalne vrijednosti i njihova korelacija. Mjerenja akustike prostora i vrednovanje izmjerenih vrijednosti s obzirom na namjenu prostora. Mjerenje kvalitete zvuka u prostoru i elektroakustičkim sustavima.

Studijski programi

Izvedba

ID 154927
6 ECTS