Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Međudjelovanja čestica i detekcijskih tvari. Detektori na osnovi elektromagnetskog djelovanja i na bazi vizualnog učinka. Vrste detektora: plinski brojači, scintilacijski detektori, poluvodički detektori, TOF-detektori, višežičane komore, komore s projekcijom događaja, Čerenkovljevi detektori, kalorimetri, spektrometri. Formiranje i razlučivanje signala u detektorima. Metode obrade analognih signala i pretvorbe u digitalni oblik (TDC, ADC, FADC). Elektroničke komponente i moduli (NIM, CAMAC, FASTBUS). Kinematička izvedba pokusa i zakoni očuvanja na niskim i visokim energijama, do najviših u CERN-u. Preciznost i energijsko razlučivanje u mjerenjima s ubrzanim snopovima. Podaci, događaji i objekti u kalorimetrima te kompleksnim detektorima (PID). Koincidentni pokusi u preciznoj hipernuklearnoj spektroskopiji na temelju reakcije (e, e K+) pomoću elektronskog snopa u JLabu. Razvoj spektrometara viših generacija u subMeV rezoluciji za kaone K+ i raspršene elektrone e , radi otkrivanja strukture hiperjezgara s Lambda hiperonom u lakoj ili srednjeteškoj jezgri. Epistemološka obrada rezultata pokusa i moguće primjene u tehnologiji.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

William R. Leo (1994.), Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How - to Approach, Second Revised Edition, Springer - Verlag Berlin Heidelberg
Glenn F. Knoll (2012.), Student Solutions Manual to accompany Radiation Detection and Measurement, 4th Edition, J. Wiley & Sons, New York
Tomislav Petković (2011.), Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija, 3. promijenjeno izdanje. Tumač akronima i glosarij, Postscriptum preciznim pokusima i očekivanju nove fizike, Školska knjiga, Zagreb
O. Hashimoto, ... L. Tang, ... T. Petković, ... and J. Pochodzala (2010.), Hypernuclear spectroscopy at JLab Hall C, Nuclear Physics A, 835, 1-4(2010) 121 - 128
Donald H. Perkins (2000.), Intoduction to High Energy Physics, 4th Edition, Cambridge University Press
Tomislav Petković (2010.), Nova fizika na LHC-u i nova filozofska istraživanja, Filozofska istraživanja 117 - 118, God. 30 (2010) Sv. 1-2 (193 - 209)., Filozofska istraživanja 117 - 118, God. 30 (2010) Sv. 1-2 (193 - 209).
S. N. Nakamura, ... T. Petković. ... S. A. Wood, ... and S. Zhamkochyan (2013.), Observation of the 7He-Lambda Hypernucleus by the (e, e'K+) reaction, Physical Review Letters 110, 012502 (2013)
T. Gogami, C. Chen, ... T. Petković, ... L. Tang, ... and L. Zhu (2016.), Spectroscopy of the neutron-rich hypernucleus HeΛ7 from electron scattering. Physical Review C (0556-2813) 94 (2016), 2; 021302-1-021302-6, Physical Review C (0556-2813) 94 (2016), 2; 021302-1-021302-6
X.Qiu, L.Tang, ... T. Petković, ...L.Yuan, S.Zhamkochyand, L.Zhu (2018.), Direct measurements of the lifetime of medium-heavy hypernuclei, Nuclear Physics A (0375-9474) 973 (2018), May 2018; 116-148

Za studente

Izvedba

ID 154702
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje