Odabrana poglavlja nelinearnih, adaptivnih i robusnih sustava upravljanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Struktura i matematički modeli nelinearnih sustava upravljanja. Stabilnost nelinearnih sustava. Linearizacija nelinearnih sustava. Nelinearno upravljanje po izlaznom signalu. Sinteza regulatora promjenjive strukture. Metode nekonvencionalnog upravljanja. Koopmanov operator i primjene u nelinearnim sustavima upravljanja. Upravljanje korištenjem (dubokih) neuronskih mreža. Osnovne strukture adaptivnog upravljanja. Identifikacija parametara u stvarnom vremenu. Deterministički i stohastički LQ i prediktivni regulatori. Projektiranje samougađajućih regulatora. Problem stabilnosti i robusnosti sustava. Osnovne strukture robusnog upravljanja. Sinteza robusnog regulatora. Postupci detekcije i lokalizacije kvarova, te sustavi upravljanja s mogućnošću prilagodbe na kvar. Robusni MPC. Rekonfigurirajuće upravljanje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zoran Vukić, Ljubomir Kuljača, Dali Đonlagić, Sejid Tešnjak (2003.), Nonlinear Control Systems, Marcel
Karl J. Åström, Björn Wittenmark (2013.), Adaptive Control, Courier Corporation
Michael J. Grimble (2006.), Robust Industrial Control Systems, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 254070
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik