Sveprisutno računarstvo

Opis predmeta

Definicija sveprisutnog, prožimajućeg računarstva, primjeri sustava. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost, autonomnost, prilagodljivost, proaktivnost, svjesnost konteksta, mobilnost, sigurnost. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Prikupljanje, tok i obrada podataka. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Interakcija s korisnicima sustava.

Studijski programi

Izvedba

ID 154748
6 ECTS