Sveprisutno računarstvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Definicija sveprisutnog, prožimajućeg računarstva, primjeri sustava. Svojstva sveprisutnih sustava: nevidljivost, autonomnost, prilagodljivost, proaktivnost, svjesnost konteksta, mobilnost, sigurnost. Ograničenost resursa i utjecaj na sklopovsku i programsku izvedbu. Specifičnosti arhitektura mikroračunala primjenjivih u sveprisutnim sustavima. Komunikacijska povezanost elemenata sveprisutnih sustava. Prikupljanje, tok i obrada podataka. Umjetna inteligencija u sveprisutnim sustavima. Specifičnosti projektiranja i izvedbe programske podrške. Interakcija s korisnicima sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Rajeev Alur (2015.), Principles of Cyber-Physical Systems, MIT Press
Robin Milner (2009.), The Space and Motion of Communicating Agents, Cambridge University Press
Stefan Poslad (2011.), Ubiquitous Computing, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154748
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje