Modeliranje radiokanala u suvremenim bežičnim sustavima

Opis predmeta

Napredno modeliranje rasprostiranja elektromagnetskih valova: refleksija, ogib i raspršenje te polarizacija. Računalna analiza svojstava radiokanala zemaljskih bežičnih komunikacijskih sustava u višestaznim okolinama. Napredna primjena modeliranja rasprostiranja elektromagnetskih valova metodom slijeđenja zrake te primjena na modeliranje radiokanala za sustave s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). Modeliranje antena kao dijela radiokanala. Deterministički i stohastički referentni modeli.

Studijski programi

Izvedba

ID 172777
6 ECTS