Modeliranje radiokanala u suvremenim bežičnim sustavima

Opis predmeta

Napredno modeliranje rasprostiranja elektromagnetskih valova: refleksija, ogib i raspršenje te polarizacija. Računalna analiza svojstava radiokanala zemaljskih bežičnih komunikacijskih sustava u višestaznim okolinama. Napredna primjena modeliranja rasprostiranja elektromagnetskih valova metodom slijeđenja zrake te primjena na modeliranje radiokanala za sustave s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). Modeliranje antena kao dijela radiokanala. Deterministički i stohastički referentni modeli.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Henry L. Bertoni (1999.), Radio Propagation for Modern Wireless Systems, Pearson Education
Claude Oestges, Bruno Clerckx (2010.), MIMO Wireless Communications, Academic Press
Ervin Zentner (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis

Izvedba

ID 172777
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe