Modeliranje radiokanala u suvremenim bežičnim sustavima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Napredno modeliranje rasprostiranja elektromagnetskih valova: refleksija, ogib i raspršenje te polarizacija. Računalna analiza svojstava radiokanala zemaljskih bežičnih komunikacijskih sustava u višestaznim okolinama. Napredna primjena modeliranja rasprostiranja elektromagnetskih valova metodom slijeđenja zrake te primjena na modeliranje radiokanala za sustave s višestrukim ulazima i izlazima (MIMO). Modeliranje antena kao dijela radiokanala. Deterministički i stohastički referentni modeli.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Henry L. Bertoni (1999.), Radio Propagation for Modern Wireless Systems, Pearson Education
Claude Oestges, Bruno Clerckx (2010.), MIMO Wireless Communications, Academic Press
Ervin Zentner (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis
Hao Jiang, Guan Gui (2019.), Channel Modeling in 5G Wireless Communication Systems, Springer Nature

Za studente

Izvedba

ID 172777
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje