Inteligentni sustavi u elektroenergetici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Multidisciplinarnost elektroenergetike. Specifičnosti pogona, modeliranja i proračuna u elektroenergetskom sustavu. Prikupljanje i obrada podataka u stvarnom vremenu. Primjene metoda umjetne inteligencije u elektroenergetici: primjeri primjena neizrazite logike, neuronskih mreža, evolucijskih algoritama i algoritama potpornih vektora u analizi i vođenju elektroenergetskog sustava, određivanju stanja i procjeni sigurnosti sustava, predviđanjima, te analizi poremećaja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Abhisek Ukil (2007.), Intelligent Systems and Signal Processing in Power Engineering, Springer Science & Business Media
Ahmed F Zobaa, Alfredo Vaccaro (2014.), Computational Intelligence Applications in Smart Grids, World Scientific
Yong-Hua Song, Allan Johns, Raj Aggarwal (1996.), Computational Intelligence Applications to Power Systems, Springer Science & Business Media
Weerakorn Ongsakul, Vo Ngoc Dieu (2016.), Artificial Intelligence in Power System Optimization, CRC Press
(2018.), Izabrani članci iz Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier

Za studente

Izvedba

ID 154912
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje