Regulacija u energetici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Regulacijske značajke energetskih procesa u sustavima za proizvodnju i prijenos električne energije. Održavanje stabilnosti frekvencije i napona u elektroenergetskom sustavu. Analiza osjetljivosti algoritama u procesu automatske regulacije frekvencije i napona u ees-u (klasični, adaptivni, genetski, neizraziti, neuronski). Strukture sustava za potrebe primarne i sekundarne regulacije frekvencije i napona u ees-u. Podfrekvencijsko i podnaponsko rasterećenje ees-a.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Sejid Tešnjak (2002.), (f-P) i (U-Q) regulacije u EES-u (skripta), ETF-ZVNE, Zagreb
Paul M. Anderson, A. A. Fouad (2003.), Power System Control and Stability, Wiley-IEEE Press
Carson W. Taylor (1994.), Power System Voltage Stability, McGraw-Hill Companies

Za studente

Izvedba

ID 154790
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik