Optimizacijski postupci u projektiranju električnih strojeva

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Projekt električnog stroja kao višefizikalni problem. Uvod u optimizaciju električnih strojeva: pregled optimizacijskih algoritama, tipične varijable i njihove granice, funkcije ograničenja, funkcije cilja, Pareto fronta. Metoda planiranja pokusa i analiza osjetljivosti u projektiranju električnih strojeva. Primjena metamodeliranja: metoda odzivnih površina, Kriging metoda. Računalno učinkovite optimizacije temeljene na proračunima metodom konačnih elemenata.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Gang Lei, Jianguo Zhu, Youguang Guo (2016.), Multidisciplinary Design Optimization Methods for Electrical Machines and Drive Systems, Springer
Marius Rosu, Ping Zhou, Dingsheng Lin, Dan M. Ionel, Mircea Popescu, Frede Blaabjerg, Vandana Rallabandi, David Staton (2017.), Multiphysics Simulation by Design for Electrical Machines, Power Electronics and Drives, Wiley-IEEE Press
Mohammad Fathi, Hassan Bevrani (2019.), Optimization in Electrical Engineering, Springer

Za studente

Izvedba

ID 215095
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik