Algoritmi za ugrađene računalne sustave

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Procesi u ugrađenim računalnim sustavima. Usporedba sekvencijskih i reakcijskih procesa. Periodno i sporadično izvođenje zadataka reakcijskih procesa. Tipični algoritmi upravljačkih sustava. Algoritmi zasnovani na neizrazitom računarstvu, neuroračunarstvu i evolucijskim postupcima. Paralelni algoritmi i alati za izgradnju paralelnih programa. Kaotično ponašanje dinamičkih sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Wayne Hendrix Wolf, Marilyn Wolf (2001.), Computers as Components, Morgan Kaufmann
Ali Zilouchian, Mo Jamshidi (2001.), Intelligent Control Systems Using Soft Computing Methodologies, CRC Press
Francis C. Moon (2008.), Chaotic and Fractal Dynamics, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154683
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje