Planiranje distribucijskih sustava

Opis predmeta

Osnove razdjelnih mreža. Modeliranje opterećenja, metodologija prognoze, klasifikacija opterećenja i karakteristike, procjena vršnih opterećenja i energije. Planiranje i dizajn razdjelnih mreža. Optimiranje razvoda razdjelnih mreža (optimiranje broja kabela, topologije i staza). Present-worth and cost-benefit principi. Ugrađena proizvodnja. Zaštita u razdjelnim mrežama. Vođenje razdjelnih mreža. Automatizacija u razdjelnim mrežama. Uzemljenje u razdjelnim mrežama. Kvaliteta električne energije.

Studijski programi

Izvedba

ID 154836
6 ECTS