Složeni modulacijski postupci

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Spektralno učinkoviti modulacijski postupci. Modulacije s korelacijom među simbolima (ISI). Modulacijski postupci višeg reda. Postupci za rad sustava u otežanim uvjetima prostiranja. Združivanje zaštitnog kodiranja i modulacije, kodirana modulacija (TCM). Sustavi sa više podnosilaca (MC). Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca (OFDM). Optimirani dijagram stanja modulacije. Višekorisnički OFDM sustavi. OFDM način višestrukog pristupa (OFDMA). CDMA sustavi s više podnosilaca (MC-CDMA).

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Sanjay Kumar (2015.), Wireless Communications Fundamental & Advanced Concepts, River Publishers
Le Nguyen Binh (2015.), Advanced Digital Optical Communications, Second Edition, CRC Press
David Declercq, Marc Fossorier, Ezio Biglieri (2016.), Channel Coding, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 154770
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje