Električna vuča

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vozila električne vuče, podjela i primjena. Osnove vučnih proračuna, vučna sila, sila kočenja i instalirana snaga. Suvremeni elektomotori za primjenu u električnoj vuči. Regulacija brzine, vučne i kočne sile. Učinski pretvarači za vučna vozila. Pomoćni elektromotorni pogoni u električnim vozilima. Optimiranje potrošnje energije vučnog sustava. Osnovne norme, preporuke i propisi za električna vozila. Utjecaj sustava vuče na okruženje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Sebastien E. Gay, Ali Emadi (2004.), Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles, CRC Press
Simon Iwnicki (2006.), Handbook of Railway Vehicle Dynamics, CRC Press
Božidar Radojković (1986.), Električna vuča, Naučna knjiga, Beograd

Za studente

Izvedba

ID 154930
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik