Satelitski komunikacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Satelitske veze i višestruki pristup. Izvedbe komunikacijskih satelita. Uski i globalni antenski snop. Polarizacija i ponovna uporaba frekvencije. EIRP. Nelinerani utjecaji. FDMA, TDMA, SCPC i SPADE. Ostvarenje satelitske veze. Proračun višekanalnih sustava. Regeneracija signala na satelitu. Upravljanje vezom. Kašnjenje zbog propagacije i poništavanje jeke. VSAT sustavi. Pokretne satelitske mreže. GEO, LEO i MEO sustavi. Projektiranje satelitskih sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Bruce R. Elbert (2008.), Introduction to Satellite Communication, Artech House
Dennis Roddy (2006.), Satellite Communications, 4th ed., McGraw-Hill
Michael Olorunfunmi Kolawole (2016.), Satellite Communication Engineering, 2nd ed., CRC Press
Malarić, Krešimir (2018.), Satelitske komunikacijske tehnologije, Merkur A.B.D.

Za studente

Izvedba

ID 154786
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje