Nadzemni vodovi i kabeli

Opis predmeta

Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Kompaktirani nadzemni vodovi. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Parametri kabela. Električno polje u kabelu. Materijali za vodiče i izolaciju. Kabelske zaljevne mase. Uljni kabeli. Kabelske mreže. Izbor presjeka kabela.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), E. B. Kurtz, T. M. Shoemaker, J. E. Mack: The Lineman's and Cableman's Handbook, McGraw-Hill, 2004.,
(.), J. Arrillaga, C. P. Arnold: Computer Analysis of Power Systems, John Wiles & Sons, 1995.,
(.), M. i K. Ožegović: Električne energetske mreže I, II, FESB Split, 1996., 1997.,

Izvedba

ID 154868
  Ljetni semestar
6 ECTS