Nadzemni vodovi i kabeli

Opis predmeta

Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Kompaktirani nadzemni vodovi. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Parametri kabela. Električno polje u kabelu. Materijali za vodiče i izolaciju. Kabelske zaljevne mase. Uljni kabeli. Kabelske mreže. Izbor presjeka kabela.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

James E. Mack, Thomas M. Shoemaker (2017.), The Lineman's and Cableman's Handbook, Thirteenth Edition, McGraw Hill Professional
Jos Arrillaga, C. P. Arnold (1990.), Computer Analysis of Power Systems, Wiley-Blackwell
Marija Ožegović, Karlo Ožegović (1997.), Električne energetske mreže I, II, FESB Split

Za studente

Izvedba

ID 154868
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik