Nadzemni vodovi i kabeli

Opis predmeta

Tehničke norme za izgradnju nadzemnih vodova. Moderne koncepcije pri mehaničkom proračunu vodiča. Kompaktirani nadzemni vodovi. Radio i TV smetnje nadzemnih vodova. Utjecaj energetskih vodova na telekomunikacijske mreže. Utjecaj neprepletenosti vodova na naponske i strujne nesimetrije u elektroenergetskoj mreži. Parametri kabela. Električno polje u kabelu. Materijali za vodiče i izolaciju. Kabelske zaljevne mase. Uljni kabeli. Kabelske mreže. Izbor presjeka kabela.

Studijski programi

Izvedba

ID 154868
6 ECTS