Teorija bežičnih komunikacijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Osnovne komponente bežičnih komunikacijskih sustava u realnim uvjetima rada. Modeliranje i pogreške pri modeliranju kompleksnih signala, šuma i interferencije u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Teorija odlučivanja. Principi maksimiranja SNR-a. Analiza Shannon-Hartleyevog teorema za kapacitet sustava. Koncepti smanjenja vjerojatnosti pogreške bita. Taksonomija postupaka kanainog kodiranja. Kodiranje s unaprijed ispravljanjem pogreške. Izračun BER, PER i SER. Optimizacija bežičnih sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Ervin Zentner (2001.), Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb
Mohsen Guizani (2004.), Wireless Communications Systems and Networks, Springer Science & Business Media
Andrea Goldsmith (2005.), Wireless Communications, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 154743
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje