Mikroelektronika računarskih i komunikacijskih sustava

Opis predmeta

Tehnološka podloga VLSI/ULSI sklopova. Pregled komponenti i načina korištenja. Metode stapanja. Postupci skaliranja mikroelektroničkog sklopa. Energetska, naponska i strujna ograničenja. Brzina rada pojedinih sklopova. Kvantni efekti. Karakteristike pojedinih metoda integracije u VLSI i ULSI čipovima. Utjecaj reduciranih dimenzija na temeljna svojstva logičkih i memorijskih ćelija. Prijelaz od mikroelektronike ka nanoelektronici.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Yuan Taur, Tak H. Ning (2009.), Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press
J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin (1999.), Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall
Joachim N. Burghartz (2013.), Guide to State-of-the-Art Electron Devices, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154879
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje