Prenaponi u mrežama

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Privremeni prenaponi uslijed zemljospoja, naglog gubitka tereta i ferorezonancije. Prenaponi polaganog porasta čela pri sklapanju vodova, pri nastanku i eliminiranju kvarova. Prekidanje malih kapacitivnih i induktivnih struja. Uklapanje neopterećenih transformatora i prigušnica. Nastanak, širenje i štetni utjecaji atmosferskih prenapona. Vrlo brzi prenaponi u metalom oklopljenim plinom izoliranim postrojenjima. Prenaponska zaštita visokonaponskih postrojenja i niskonaponskih instalacija. Primjena sustava za lociranje udara munje u svijetu i Hrvatskoj.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

P. Chowdhuri (2004.), Electromagnetic Transients in Power Systems, Research Studies Press, John Wiley & Sons, Ltd, New York
Rene Smeets, Lou van der Sluis, Mirsad Kapetanovic, David F. Peelo, Anton Janssen (2014.), Switching in Electrical Transmission and Distribution Systems, John Wiley & Sons, Ltd, New York
N. Watson, J. Arrilaga (2003.), Power Systems Electromagnetic Transients Simulation, IEE
H. D. Betz, U. Schumann, P. Laroche (2009.), Lightning: Principles, Instruments and Applications, Springer

Za studente

Izvedba

ID 154827
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje