Biomonitoring sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Senzorizacija, nova paradigma zdravstvene skrbi. Kontinuirano praćenje fizioloških funkcija: prevencija, osobe s onesposobljenjima, starije osobe, rehabilitacija, rizična radna mjesta. Tehnologijski, medicinski, ekonomski i psihosocijalni aspekti. Neinvazivna i "in vivo" mjerenja, biosenzori, biokompatibilnost. Inteligentni implantirani pretvornici. Biotelemetrija, telemedicina. Višesenzorski sustavi, integracija informacija. Primjeri. Norme.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Florinel-Gabriel Banica (2012.), Chemical Sensors and Biosensors, John Wiley & Sons
Robert B. Northrop (2017.), Non-Invasive Instrumentation and Measurement in Medical Diagnosis, Second Edition, CRC Press
Edward Sazonov, Michael R Neuman (2014.), Wearable Sensors, Elsevier

Za studente

Izvedba

ID 154699
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje