Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Reaktivni sustav kao skup komunicirajućih procesa. Formalne metode opisa. Komunikacijske algebre, automati, Petrijeve mreže i logički modeli. Sinteza, specifikacija i verifikacija reaktivnih sustava . UML, SDL i sinkroni jezici. Analiza i sinteza transformacijom modela. Algoritmi sinteze, dostupnosti, dokazivanje teorema. Sinteza i analiza kao programiranje ograničenjima. Deduktivna i induktivna sinteza. Data science: dubinska analiza procesa. Raspodjela i alokacija procesa. Programski alati. Primjeri: protokoli, paralelni algoritmi, konkurentni reaktivni sustavi, ekstrakcija modela.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Klaus Schneider (2004.), Verification of Reactive Systems, Springer Science & Business Media
Gerard J. Holzmann (2004.), The Spin Model Checker, Edward Elgar Publishing
Marco Bernardo, Flavio Corradini (2004.), Formal Methods for the Design of Real-Time Systems, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154685
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje