Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Granične mogućnosti mjerenja digitalnim multimetrima. Uzorkovanje signala s visokom rezolucijom, vrlo točno mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona. Povezivanje digitalnih uređaja u računalom upravljan mjerni sustav. Paralelna i serijska sučelja za prikupljanje podataka i njihovo programiranje. Računalni instrumenti. Razvoj mjeriteljske programske podrške tekstualnim i grafičkim programskim jezicima. Istraživanje mogućnosti virtualnih instrumenata i rada u virtualnom laboratoriju.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

J. M. Pieper (1998.), Standard Commands for Programmable Instruments, SCPI Consortium, ACEA, Wierden, The Netherlands
Kevin James (2000.), PC Interfacing and Data Acquisition, Elsevier
Vojislav Bego (2003.), Mjerenja u elektrotehnici, Graphis, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 154938
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik