Statističke metode za dubinsku obradu podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Statistički modeli primijenjeni na rješavanje problema predviđanja, klasifikacije i grupiranja visokodimenzionalnih podataka u postupcima dubinske analize. Temelji statističke analize podataka. Odabrani linearni i nelinearni modeli. Odabrane multivarijatne istraživačke tehnike. Nadzirano i nenadzirano učenje. Proučavanje odabranih primjera dubinske analize: primjena statističkih modela u bioinformatici, u financijskim predviđanjima i za klasifikaciju tekstualnih dokumenata i pretraživanje weba.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman (2013.), The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Springer Science & Business Media
Michael W. Berry (2013.), Survey of Text Mining: Clustering, Classification, and Retrieval, Springer Science & Business Media
Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell (2001.), Using Multivariate Statistics, 4th Ed., Allyn & Bacon

Za studente

Izvedba

ID 154765
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik