Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Modeli komunikacije podacima, procedure i pravila komuniciranja, arhitektura mreže i protokola. Oblikovanje mrežnog i transportnog sloja, kontrola toka i zagušenja, koncepti međudjelovanja mreža, algoritmi usmjeravanja u mreži i skupini korisnika. TCP/IP, nova generacija internetskih protokola. Komutirani IP. Komunikacija u skupini korisnika IP mreže: oblikovanje i protokoli. Problemski usmjereni protokoli. Protokoli na Webu - dizajn i arhitektura, sigurnost, performanse, upravljanje vezom.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Douglas Comer (2016.), Computer Networks and Internets, Global Edition, Pearson Higher Ed
Douglas Comer (2006.), Internetworking with TCP/IP: Principles, protocols, and architecture, Prentice Hall
Balachander Krishnamurthy (2001.), Web Protocols and Practice, Addison-Wesley Professional

Za studente

Izvedba

ID 154850
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik