Baze podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Funkcijske zavisnosti. Pravila za izvođenje funkcijskih zavisnosti. Zatvarač skupa funkcijskih zavisnosti. Zatvarač skupa atributa. Derivacijski nizovi i derivacijski usmjereni aciklički grafovi. Pokrivači za funkcijske zavisnosti. Ekvivalentnost skupova funkcijskih zavisnosti. Neredundantni, reducirani i minimalni pokrivači. Složene funkcijske zavisnosti. Algoritam za sintezu. Usporedba s normalizacijom dekompozicijom. Poboljšanja algoritma za sintezu. Ostale zavisnosti i daljnje normalizacije višeznačne zavisnosti, četvrta normalna forma. Spojne zavisnosti i projekcijsko-spojna normalna forma. Zavisnosti uključivanja, zavisnosti definirane predlošcima, normalne forme domene i ključa.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Henry F. Korth, S. Sudarshan, Abraham Silberschatz (2019.), Database System Concepts, McGraw-Hill Education
C. J. Date (1990.), An Introduction to Database Systems, Addison Wesley Publishing Company
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom (2011.), Database Systems, Pearson Higher Ed
David Maier (1983.), The Theory of Relational Databases, Rockville, Md. : Computer Science Press

Za studente

Izvedba

ID 154714
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik