Inteligentni sustavi u industrijskim postrojenjima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Sustavi automatizacije industrijskih postrojenja i tokovi materijala, energije i informacija. Strukture sustava automatizacije industrijskih postrojenja. Postavljanje i razrada zahtjeva. Vertikalna i horizontalna distribuiranost. Industrijske norme. Inteligentni sustavi automatskog upravljanja. Neizrazito upravljanje, neuronske mreže, ekspertni sustavi. Karakteristike i primjeri neizrazito upravljanih sustava. Strukture i primjena neuronskih mreža za sustave upravljanja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Madan M. Gupta, N. K. Sinha (1995.), Intelligent Control Systems - Concept and Applications, IEEE Press
John Yen, Reza Langari, Lotfi Asker Zadeh (1995.), Industrial Applications of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, IEEE Press
George J. Klir, Bo Yuan (1996.), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic - Theory and Applications, Prentice Hall, New Jersey

Za studente

Izvedba

ID 154911
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik