Raspoloživost elektroenergetskih podsustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Rizik, sigurnost i pouzdanost. Analitičke i simulacijske metode proračuna; pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Raspoloživost proizvodnog, prijenosnog i razdjelnog podsustava. Pokazatelji raspoloživosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Roy Billinton, Ronald N. Allan (2013.), Reliability Evaluation of Engineering Systems - Concepts and Techniques, Springer Science & Business Media
Roy Billinton, Ronald N. Allan (2013.), Reliability Evaluation of Power Systems, Springer Science & Business Media
Mikuličić, Vladimir; Šimić, Zdenko: (2008.), Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu, 1. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti, KIGEN, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 154793
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik