Raspoloživost elektroenergetskih podsustava

Opis predmeta

Rizik, sigurnost i pouzdanost. Analitičke i simulacijske metode proračuna; pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Raspoloživost proizvodnog, prijenosnog i razdjelnog podsustava. Pokazatelji raspoloživosti.

Studijski programi

Izvedba

ID 154793
6 ECTS