Raspoloživost elektroenergetskih podsustava

Opis predmeta

Rizik, sigurnost i pouzdanost. Analitičke i simulacijske metode proračuna; pregled područja teorije vjerojatnosti i matematičke statistike neophodnih za proračune pouzdanosti elektroenergetskih podsustava (uključujući Markovljeve modele i Monte Carlo metodu) i rješavanje inženjerskih problema u okolnostima nesigurnosti. Proračuni pouzdanosti i raspoloživosti nepopravljivih i popravljivih sustava. Raspoloživost proizvodnog, prijenosnog i razdjelnog podsustava. Pokazatelji raspoloživosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), R. Billinton, R. N. Allan: Reliability Evaluation of Engineering Systems-Concepts and Techniques, Plenum Publishing Company, Manchester, 1992.,
(.), R. Billinton, R. N. Allan: Reliability Evaluation of Power Systems, Plenum Publishing Company, Manchester, 1996.,
(.), Mikuličić, Vladimir; Šimić, Zdenko: Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu, 1. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, KIGEN, svibanj, 2008.,

Izvedba

ID 154793
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik