Projektiranje podržano računalom

Opis predmeta

Opći koncept projektiranja: proces projektiranja, elementi teorije projektiranja, projektiranje podržano računalom. Koncepcija baze podataka u projektiranju, ekonomski aspekti primjene. Metode analize, numerički postupci i sustavi programa za proračun polja kao jezgre sustava za projektiranje podržano računalom. Numeričko rješavanje jednadžbi elektromagnetskih potencijala. Metoda konačnih elemenata. Metoda momenata. Primjeri primjene u rješavanju elektromagnetskih polja: dinamička, kvazistatička i statička električna i magnetska polja u električnim strojevima, aparatima i uređajima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zijad Haznadar, Željko Štih (1997.), Elektromagnetizam I i II, Školska knjiga, Zagreb
Barry Hawkes (1988.), The CADCAM Process, Pitman Publishing, London
Zijad Haznadar, Željko Štih (2000.), Electromagnetic fields, waves, and numerical methods, IOS Press

Za studente

Izvedba

ID 154813
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje