Projektiranje mikroelektroničkih sklopova

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Karakteristike submikrometarskih tranzistora i njihovo modeliranje. Analiza i projektiranje CMOS mikroelektroničkih sklopova s naglaskom na brzinu rada i malu disipaciju snage. Procjena sklopovskih svojstava primjenom analitičkog proračuna i sklopovske simulacije. Električko projektiranje sklopova digitalnog, analognog i miješanog signala. Projektiranje topologije, provjera toploških pravila, ekstrakcija parametra i električka verifikacija. Projektiranje sklopovskih blokova za sustave na čipu.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

R. Jacob Baker (2008.), CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 2nd ed., John Wiley & Sons
Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Robert G. Meyer, Stephen H. Lewis (2008.), Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th ed., John Wiley & Sons
J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić (2003.), Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey

Za studente

Izvedba

ID 154814
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik