Računalom podržano obrazovanje

Opis predmeta

Predmet pokriva istraživačko područje računalom podržanog obrazovanja i osnovni cilj mu je upoznati studente s novim računainim tehnologijama koje se mogu koristiti u suvremenom obrazovanju za učenje i poučavanje, uz kratki pregled pedagoških i metodičkih teorija i principa neophodnih za uspješnu realizaciju e-obrazovanja. Predmetom se obrađuju teorije učenja njihov značaj za razvijanje tehnologija i okolina za e-obrazovanje, suradničko učenje i problemsko učenje podržano računalima, procjena znanja pomoću računala, korištenje coursewarea, personalizirane okoline za učenje, društveno umrežavanje, učenje pomoću računalnih igri, mobilno učenje. Daje se pregled sustava za učenje na organizacijskoj i tehnološkoj razini s posebnim naglaskom na otvorene obrazovne resurse (OER), prilagodljive sustave za učenje, sustave za učenje temeljene na webu te mobilne komunikacijske sustave za učenje. Polaznici predmeta biti će osposobljeni za implementaciju i evaluaciju okolina za e-učenje.

Studijski programi

Izvedba

ID 154810
6 ECTS