Komunikacije za multimedijske usluge

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Komunikacijski sustavi za multimedijske usluge. Arhitektura mreža. Vrste medija i aplikacije. Digitalna sučelja. Sustavi za mobilni i satelitski prijenos. Kabelska distribucija multimedijskih sadržaja. Digitalne radiodifuzijske mreže. Utjecaj intermodulacijskih produkata na prijenos multimedijskih usluga. Protokoli za interaktivne usluge u digitalnom radiodifuzijskom sustavu, šifriranje i uvjetni pristup.Multimedijska prezentacija i autorizacija.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Kamisetty Ramamohan Rao, Z. S. Bojkovic, Dragorad A. Milovanovic (2002.), Multimedia Communication Systems, Prentice Hall
Douglas H. Morais (2004.), Fixed Broadband Wireless Communications, Prentice Hall
Ralf Steinmentz, Klara Nahrstedt (2002.), Media Coding and Content Processing, IMSC Press, Multimedia Series

Za studente

Izvedba

ID 154904
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik