Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Dinamički modeli asinkronog i sinkronog motora. Skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorom. Estimacija varijabli. Vektorsko upravljanje asinkronim motorom bez mehaničkih mjernih članova. Upravljanje sinkronim motorom s permanentnim magnetima, elektronički komutiranim motorom, reluktantnim i koračnim motorom. Noviji pristupi upravljanju izmjeničnim elektromotornim pogonima. Posebne primjene reguliranih elektromotornih pogona. Servosustavi u mehatroničkim sustavima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Werner Leonhard (2012.), Control of Electrical Drives, Springer Science & Business Media
Bimal K. Bose (1997.), Power electronics and variable frequency drives, Wiley-IEEE Press
Timothy John Eastham Miller (1989.), Brushless permanent-magnet and reluctance motor drives, Oxford University Press, USA

Za studente

Izvedba

ID 154754
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik