Višeprocesorski i paralelni sustavi

Opis predmeta

Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. Razine paralelizma. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Načini iskorištavanja paralelizma na razini instrukcije: protočnost, superskalarnost, izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda, procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Vektorski procesori. Multimedijske instrukcije. Sistolička polja. Višeprocesorski sustavi. Načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Modeli paralelnog programiranja. Alati za paralelno programiranje. Simultana višedretvenost (SMT). Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Dijeljena memorija i koherencija podataka. Prospojne mreže.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Michel Dubois, Murali Annavaram, Per Stenström (2012.), Parallel Computer Organization and Design, Cambridge University Press
David A. Patterson, John L. Hennessy (2009.), Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 4th edition, Morgan Kaufmann
David E. Culler, Jaswinder Pal Singh, Anoop Gupta (1999.), Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach, Morgan Kaufmann
Slobodan Ribarić (2011.), Građa računala - arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra

Za studente

Izvedba

ID 154704
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje