Napredni koncepti trgovanja električnom energijom

Opis predmeta

Koncept i osnove blockchain tehnologije. Područja primjene blockchain tehnologije. Specifičnosti naprednih sudionika elektroenergetske mreže. Napredni sudionici i istorazinska (eng. peer-to-peer) komunikacija između naprednih sudionika elektroenergetske mreže. Tehnološki, ekonomski, regulatorni, legislativni i društveni aspekti primjene blockchain tehnologije za istorazinsku komunikaciju i trgovanje među naprednim korisnicima elektroenergetske mreže. Teorijski koncept i model primjene blockchain tehnologije za trgovanje električnom energijom između naprednih korisnika mreže bez potrebe za posrednicima.

Studijski programi

Izvedba

ID 172794
6 ECTS