Napredni koncepti trgovanja električnom energijom

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Koncept i osnove blockchain tehnologije. Područja primjene blockchain tehnologije. Specifičnosti naprednih sudionika elektroenergetske mreže. Napredni sudionici i istorazinska (eng. peer-to-peer) komunikacija između naprednih sudionika elektroenergetske mreže. Tehnološki, ekonomski, regulatorni, legislativni i društveni aspekti primjene blockchain tehnologije za istorazinsku komunikaciju i trgovanje među naprednim korisnicima elektroenergetske mreže. Teorijski koncept i model primjene blockchain tehnologije za trgovanje električnom energijom između naprednih korisnika mreže bez potrebe za posrednicima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Xuemin Shen, Heather Yu, John Buford, Mursalin Akon (2010.), Handbook of Peer-to-Peer Networking, Springer Science & Business Media
Melanie Swan (2015.), Blockchain, O'Reilly Media, Inc.
Petri Mäntysaari (2015.), EU Electricity Trade Law, Springer

Za studente

Izvedba

ID 172794
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje