Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija

Opis predmeta

Organizacija sustava zdravstvene zaštite u uvjetima novih tehnologija. Zdravstvena i medicinska informatika. Primarna zdravstvena zaštita i modern i bolnički sustavi. Nove tehnologije u zdravstvu i načini procjene njihove učinkovitosti. Osnovne značajke medicinskih podataka, signala i slika. načini prikupljanja i obradbe. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. E-zdravlje. Elektronički zdravstveni zapis. M-zdravlje. Inteligenti i personalizirani sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. Podrške sustavima učenja. medicinsko odlučivanje. Zaštita podataka. Normizacija. Interoperabilnost, komunikacijske norme i protokoli. Telemedicina.

Studijski programi

Izvedba

ID 154697
6 ECTS