Elektromagnetske prijelazne pojave u elektroenergetskom sustavu

Opis predmeta

Modeliranje komponenti elektroenergetskog sustava za proračun prijelaznih pojava u širokom frekvencijskom opsegu: energetski i mjerni transformatori, rotacijski strojevi, dalekovodi i kabeli, sklopna oprema, odvodnici prenapona, uređaji bazirani na energetskoj elektronici (HVDC, FACTS). Prijelazne pojave u krugovima s linearnim i nelinearnim elementima. Analiza niskofrekvencijskih i visokofrekvencijski prijelaznih pojava: kratki spoj, prijelazna stabilonst, ferorezonancija, sklapanje neopterećenih vodova, kabela, transformatora i prigušnica (sklapanje malih induktivnih i kapacitivnih struja VN prekidačima), vrlo brze prijelazne pojave u SF6 postrojenjima, atmosferska pražnjenja. Modeliranje električnog luka u VN prekidaču i analiza prijelaznog povratnog napona. Simulacija prijelaznih pojava na primjerima iz EES-a u programu EMTP. Prijelazne pojave uzrokovane priključenjem obnovljivih izvora i električne željeznice. Usporedba proračuna s mjerenjima prijelaznih pojava u EES-u.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Za studente

Izvedba

ID 240508
  Ljetni semestar
6 ECTS