Distribuirani informacijski sustavi

Opis predmeta

Koncepcija, struktura i elementi distribuiranih informacijskih sustava. Mrežna infrastruktura i organizacija komunikacije. Paradigme distribuiranog računarstva. Komuniciranje među procesima. Model klijent/poslužitelj. Model pozivanja udaljene procedure.Utičnica kao sučelje za programiranje aplikacija.Distribuirani objekti i pozivanje objekata. Objektno orijentirani distribuirani sustavi i CORBA arhitektura. CORBA usluge. Usporedba CORBA sa drugim arhitekturama. Programska potpora za rad u distribuiranom okruženju. Distribuirani informacijski sustavi u poslovnim aplikacijama i upravljanju mrežom.Veliki distribuirani sustavi. Uslugama orjentirane arhitekture.

Studijski programi

Izvedba

ID 154933
6 ECTS