Kvaliteta usluge u radijskim sustavima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Parametri kvalitete usluge (QoS) radijskog sustava. Klasifikacija rješenja za QoS, rješenja na razini: fizičkog sloja, MAC sloja, sloja mreže. Osiguranje QoS u uvjetima: mobilnosti teminala, dinamičke promjenljivosti topologije mreže nepostojanja podataka o stanju mreže. Utjecaj parametara radijske veze na QoS, raspoloživost radijske veze, raspoloživost usluge. Rezervacija resursa radi prirode radijskog kanala i mobilnosti čvorišta. Upravljanje kvalitetom usluge. Poslovni aspekti osiguranja QoS.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Sasan Adibi, Raj Jain; Shyam Parekh, Mostafa Tofighbakhsh (Eds.) (2010.), Quality of Service Architectures for Wireless Networks: Performance Metrics and Management, IGI Global
Klara Nahrstedt (2011.), Quality of Service in Wireless Networks Over Unlicensed Spectrum, Morgan & Claypool Publishers
S. Rommer, P. Hedman, ... C. Mulligan (2020.), 5G Core Networks, Academic Press
Y. Zhang (2018.), Network Function Virtualization, JohnWiley & Sons, Inc.

Za studente

Izvedba

ID 154890
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje