Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Tehnologije izrade senzora. Mikroelektromehanički (MEMS) senzori. Nanosenzori. Senzori mehaničkih, toplinskih,magnetskih i svjetlosnih veličina. Mjerenja u analitičkoj kemiji. Apsorpcijska i emisijska spektrofotometrija. Spektrometri masa i NMR. Plinska kromatografija. Biosenzori.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Ivan Piljac (2010.), Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode, Vlastita naklada autora
Teik-Cheng Lim (2016.), Nanosensors, CRC Press
Albert Folch (2016.), Introduction to BioMEMS, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154752
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje