Navigacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pregled sustava za navigaciju. GPS, GLONASS, Galileo. Načela satelitskog pozicioniranja. Arhitektura globalnih satelitskih navigacijskih sustava (GNSS). Usluge GPS pozicioniranja, performanse i ograničenja. Prijam i obrada GPS signala, algoritmi za određivanje pozicije. Pogreške pri određivanju pozicije. Nadogradnja GNSS sustava, DGPS, EGNOS. Integracija satelitskih i drugih navigacijskih sustava. Integracija navigacijskih i komunikacijskih sustava. Očekivani razvoj i modernizacija.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Elliott Kaplan, Christopher Hegarty (2005.), Understanding GPS, Artech House
B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser (2011.), Navigation, Springer Science & Business Media
Mohinder S. Grewal, Lawrence R. Weill, Angus P. Andrews (2007.), Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154864
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik