Projektiranje radiofrekvencijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Kolegij obrađuje izbor tema vezanih za suvremene mikrovalne i radiofrekvencijske komunikacijske tehnologije. Teme su: - Projektiranje (proračun) mikrovalnih oscilatora: frekvencijska stabilnost, uzroci faznog šuma, matematička analiza, mjerenje šuma i pristup izradi frekvencijski stabilnih oscilatora sa niskom faznim šumom. - Mikrovalna pojačala za upotrebu s modulacijama koje imaju visoku frekvencijsku iskoristivost (4G,5G standardi): analiza modulacija, analiza nelinearnosti, digitalno predizobličenje i ostvarenje visoke linearnosti. - Mikrovalna pojačala velike snage: kombiniranje signala, sinkronizacija, pasive i aktivne komponente za upotrebu u sustavima velike mikrovalne snage (sklopke, ograničavači snage, hibridni spojevi, sprežnici) i linearno pojačavanje korištenjem nelinearnih elemenata. - Mikrovalna modulacija i demodulacija, homodinska and heterodinska detekcija, polifazni prijemnici, softverski definirana radijska tehnologija. - Prilagodba impedancije i polarizacije antena, efikasnost antena, fazno upravljane antene i MIMO sustavi sa koncentracijom na radiofrekvencijski prednji kraj. - Napredni toplinski dizajn i upravljanje toplinom za mikrovalna i radiofrekvencijska pojačala. *** Kolegij uključuje predavanja, individualne konzultacije i jedan studentski rad: proračun (simulacije) ili praktičnu izvedbu sklopova i mjerenje na temu po dogovoru.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Steve C. Cripps (2002.), Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design, Artech House, Norwood, MA 02062
Earl McCune (2010.), Practical Digital Wireless Signals, Cambridge University Press
Enrico Rubiola (2010.), Phase Noise and Frequency Stability in Oscillators, Cambridge University Press
Gernot Hueber, Robert B. Staszewski (2011.), Multi-Mode/Multi-Band RF Transceivers for Wireless Communications, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 155177
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje