Projektiranje radiofrekvencijskih sustava

Opis predmeta

Položaj RF sustava na tržištu. Analiza mikrovalnih mreža. Matrice impedancija i admitancija. Razgođenje impedancije i polarizacije antene. Električki male antene. Djelotvornost otvora antene. Stabilnost pojačala, ispitivanje bezuvjetne stabilnosti. Osjetljivost i dinamičko područje prijamnika. Klase profesionalnih prijamnika. Prijamnik za mobilne sustave s izravnom pretvorbom. Homodinski prijamnici.

Studijski programi

Izvedba

ID 155177
6 ECTS