Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka

Opis predmeta

Prostorno-vremenske baze. Prostorno-bitemporalni objekti. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. MOST - model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. FTL - Future Temporal Logic. Modeliranje i upiti povijesti kretanja. Apstraktni model. Diskretni model. Prostorno-vremenski predikati. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Modeli i upitni jezici za tokove podataka. CQL - Kontinuirani upitni jezik. Prostorno-vremenski tokovi podataka.

Studijski programi

Izvedba

ID 154811
6 ECTS