Prostorno-vremenske baze i tokovi podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Prostorno-vremenske baze. Prostorno-bitemporalni objekti. Modeliranje i upiti trenutačnog kretanja. MOST - model podataka trenutačnog i budućeg kretanja. FTL - Future Temporal Logic. Modeliranje i upiti povijesti kretanja. Apstraktni model. Diskretni model. Prostorno-vremenski predikati. Upravljanje velikim prostorno-vremenskim podacima. Sustavi za upravljanje tokovima podataka (DSMS). Modeli i upitni jezici za tokove podataka. CQL - Kontinuirani upitni jezik. Prostorno-vremenski tokovi podataka i paradigma golemih skupova podataka.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Zdravko Galic (2016.), Spatio-Temporal Data Streams, Springer
Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis (2014.), Mobility Data Management and Exploration, Springer
Ralf Hartmut Güting, Markus Schneider (2005.), Moving Objects Databases, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 154811
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje