Kvaliteta slike u digitalnim videokomunikacijama

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Digitalni videokomunikacijski sustavi. Utjecaj postupka kompresije, stupnja kompresije i frekvencijskog sadržaja na kvalitetu slike. Kvaliteta slike u sustavima s diskretnom kosinusnom transformacijom i diskretnom wavelet transformacijom. Upravljanje brzinom prijenosa i kvalitetom slike u postupku MPEG-2 kodiranja. Otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Kašnjenje i gubitak sinkronizacije. Postupci za subjektivno ispitivanje kvalitete slike i objektivna mjerenja izobličenja slike.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Peter Hodges (2013.), An Introduction to Video and Audio Measurement, Taylor & Francis
Yao Wang, Jörn Ostermann, Ya-Qin Zhang (2002.), Video Processing and Communications, Pearson
Lajos Hanzo, Peter Cherriman, Jurgen Streit, Jürgen Streit (2001.), Wireless Video Communications, Wiley-IEEE Press

Za studente

Izvedba

ID 154895
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik