Električno mjerenje neelektričnih veličina

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Prirodne pojave, tvari i fizikalni zakoni. Vrste i načela djelovanja mjernih pretvornika. Električno mjerenje mehaničkih, hidrauličkih, hidrodinamičkih, toplinskih, svjetlosnih, kemijskih, radijacijskih i drugih veličina: različiti primjeri primjene. Foto-kolorimetrija, električka analiza plinova, određivanje kisika u vodi, te količine vlage u plinovima, tekućinama i krutim tvarima. Precizne elektromehaničke i digitalne vage. Električki postupci kalibracije mjerila i pretvornika neelektričnih veličina.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

John G. Webster, Halit Eren (2014.), Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition, CRC Press
Tilo Peifer, Paul Profos (2008.), Handbuch der industriellen Messtechnik, Oldenbourg Industrieverlag
Bogdan M. Wilamowski, J. David Irwin (2018.), Industrial Communication Systems, CRC Press
Shimon Y. Nof (2009.), Springer Handbook of Automation, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 155179
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik